واحدهاي پذيرايي ميان راهي استان اصفهان

استان

شهرستان

بخش

نام مركز پذيرايي

درجه

آدرس

اصفهان

اصفهان

مركزي

قائم

1

اصفهان-نائين-کيلومتر17

اصفهان

اصفهان

مركزي

سهند

1

اصفهان-نائين-کيلومتر18

اصفهان

اصفهان

مركزي

نرگس سرا

2

اصفهان-نائين-کيلومتر19

اصفهان

اصفهان

مركزي

قائم

1

اصفهان-نائين-کيلومتر21

اصفهان

اصفهان

مركزي

امير

1

اصفهان-نائين-کيلومتر22

اصفهان

اصفهان

مركزي

طيبات

1

اصفهان-نائين-کيلومتر23

اصفهان

اصفهان

مركزي

كوثر

1

اصفهان-نائين-کيلومتر45

اصفهان

اصفهان

كوهپايه

قدس

2

اصفهان-نائين-5کيلومتر کوهپايه

اصفهان

نائين

مركزي

اسلامي

2

اصفهان-نائين15 کيلومتري مشکنان

اصفهان

نائين

مركزي

مشكنان

2

اصفهان-نائين15 کيلومتري مشکنان

اصفهان

نائين

مركزي

اسماعيلي

2

اصفهان-نائين15 کيلومتري مشکنان

اصفهان

نائين

مركزي

سامان

1

اصفهان-نائين15 کيلومتري مشکنان

اصفهان

نائين

مركزي

شاهين

1

نائين-يزد-کيلومتر 5

اصفهان

نائين

مركزي

رونق

2

نائين-يزد-کيلومتر 5

اصفهان

نائين

مركزي

كوير

3

نائين-يزد-کيلومتر 5

اصفهان

نائين

مركزي

آذري ها

1

نائين-يزد-کيلومتر 7

اصفهان

اردستان

مركزي

لاله صحرا

2

اردستان-نائين-کيلومتر35نائين

اصفهان

اردستان

مركزي

سرسبز

3

اردستان-نائين-کيلومتر33نائين

اصفهان

اردستان

مركزي

مرمر

2

اردستان-نائين-کيلومتر30نائين

اصفهان

اردستان

مركزي

سفير

2

اردستان-نائين-کيلومتر30نائين

اصفهان

اردستان

مركزي

طبيعت

2

اردستان-نائين-کيلومتر25نائين

اصفهان

اردستان

مركزي

صدف

1

ابتداي اردستان- بادرود

اصفهان

اردستان

مركزي

كوير

1

ابتداي اردستان- ترانزيت بندر عباس تهران

اصفهان

اردستان

مركزي

ميثاق

1

بادرود-اردستان-20کيلومتري اردستان

اصفهان

اردستان

مركزي

گل سرخ

1

بادرود-اردستان-7کيلومتري اردستان

اصفهان

كاشان

مركزي

پايدار

3

کاشان-قم-کيلومتر10

اصفهان

كاشان

مركزي

آبشيرين

2

کاشان-قم-کيلومتر35

اصفهان

كاشان

مركزي

قائم

1

آزاد راه کاشان-قم-کيلومتر2 لاين غربي

اصفهان

اصفهان

مركزي

صفا

1

داران-اليگودرز-کيلومتر 35

اصفهان

اصفهان

مركزي

شوشتري

2

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 21

اصفهان

اصفهان

مركزي

آبشار

1

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 23

اصفهان

اصفهان

مركزي

ياس

1

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 23

اصفهان

اصفهان

مركزي

ميلاد

1

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 23

اصفهان

اصفهان

مركزي

پارسيان

1

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 23

اصفهان

اصفهان

مركزي

صحرا

2

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 25

اصفهان

اصفهان

مركزي

ياران

2

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 40

اصفهان

شهرضا

مركزي

امين دوست

1

اصفهان- شهررضا-کيلومتر 20

اصفهان

شهرضا

مركزي

صفا

2

اصفهان- کيلومتر 20

اصفهان

شهرضا

مركزي

درخشان

2

اصفهان- شهررضا-10کيلومتر شهررضا

اصفهان

شهرضا

مركزي

گلها

1

شهررضا-آباده-کيلومتر20

اصفهان

شهرضا

مركزي

وشاره

1

شهرضا-آباده-کيلومتر 20

اصفهان

نائين

مركزي

علي آباد

2

اردستان-نائين -کيلومتر 10نائين

اصفهان

نطنز

مركزي

سر چشمه

2

بادرود -اردستان-کيلومتر 5

اصفهان

نطنز

مركزي

صحرا

2

بادرود -اردستان-کيلومتر 5

اصفهان

برخوار و ميمه

ميمه

روستا

1

ميمه -کيلومتر 5 مورچه خورت

اصفهان

برخوار و ميمه

ميمه

برادران خراساني

1

ميمه -دليجان -35کيلومتري سه راهي ورکان

اصفهان

تيران وكرون

مركزي

گلستان الور

2

داران-کيلومتر 30 داران

اصفهان

فريدن

چادگان

پرتيكان

1

داران-دامنه

اصفهان

فريدن

چادگان

فريدن بزرگ

2

داران-اليگودرز-کيلومتر 5

اصفهان

شهرضا

مركزي

پائيزان

2

شهرضا-آباده -کيلومتر 25

اصفهان

شهرضا

مركزي

گلستان

3

شهرضا-آباده -کيلومتر 25

اصفهان

شهرضا

مركزي

فاتحي

1

شهرضا-آباده -کيلومتر 25

اصفهان

شهرضا

مركزي

اكبر

1

شهرضا-کمر بندي سميرم

اصفهان

شهرضا

سميرم سفلي

تخت سليمان

2

سميرم -ياسوج-کيلومتر 45

اصفهان

فلاورجان

مركزي

جهان

1

اصفهان-شهرکرد-5کيلومتري فلاورجان

اصفهان

فلاورجان

مركزي

مقدم

2

اصفهان-شهرکرد-کيلومتر5فلاورجان

اصفهان

فلاورجان

مركزي

شكوفه

2

اصفهان-شهرکرد-3کيلومترفلاورجان

اصفهان

فلاورجان

مركزي

بهنام

1

اصفهان-شهرکرد53کيلومتري فلاورجان

اصفهان

فلاورجان

مركزي

عباسي

2

فلاورجان-درچه-کيلومتر 5

اصفهان

نائين

مركزي

اسلامي

2

اصفهان -نايين

اصفهان

نائين

مركزي

حقيقت

1

اصفهان -نايين -کيلومتر15

اصفهان

نائين

مركزي

خادم

1

اصفهان -نايين -کيلومتر42

اصفهان

نائين

مركزي

سپاهان

1

اصفهان -نايين

اصفهان

شهرضا

مركزي

درخشان

1

اصفهان -شهرضاکيلومتر40

اصفهان

نائين

مركزي

شاد گلها

1

اصفهان نايين ک22

اصفهان

كاشان

مركزي

تقوي

1

جاده کاشان _قم کيلومتر28

اصفهان

كاشان

مركزي

بهار آزادي

1

جاده قم _کاشان کيلومتر25

اصفهان

شهرضا

مركزي

شكوفه

2

شهرضا _آباده ک20

اصفهان

نائين

مركزي

ظفرقند

2

نايين _اردستان ک20

اصفهان

نائين

مركزي

كافه رانندگان

1

اصفهان _نايين ک22

اصفهان

نائين

مركزي

محلي

1

جاده نايين _اردستان ک30

اصفهان

نائين

مركزي

مختارزاده

1

جاده نايين _اردستان

اصفهان

اصفهان

مركزي

مسجدامام حسين

1

جاده قم _کاشان

اصفهان

كاشان

مركزي

وحدت

1

جاده قم _کاشان