به اصفهان خوش آمدید
همان سان که گفته می شود: اصفهان، نصف جهان ؛ اصفهان شهری است که باید پیاده آن را پیمود تا بهتر آن را دریافت. شهری که به گل رز شکفته، بهشت ثانی و پل فیروزه ای و ... شهرت یافته است، عنوان هایی که از روزگاران ملکشاه سلجوقی (سده ی پنجم هجری/ یازده میلادی) و عصر شاه عباس بزرگ (سده یازدهم هجری/ هفده میلادی) بر آن نهاده شده، تا بر آن ، آن گونه که در دوران شکوفایی اش هستی یافته، ارج گذاشته شود.

یادگارهایی که به ثبت آمار جهانی یونسکو نایل گردیده اند
مرکز شهر اصفهان را می توان میدان بزرگ نقش جهان (امام) دانست که در زمره ی آثار تاریخی ثبت شده در آمار جهانی یونسکو رسیده است، میدانی که به سبب بزرگی و زیبایی بی همتایش، سزاوار این عنوان گردیده است و در آینده ای نزدیک، کاخ چهلستون اصفهان نیز به ثبت آمار جهانی، نایل خواهد گردید.

زیبا در شب همچون روز هنگام

امروزه، مردم اصفهان شیفته ی قدم زدن در فضاهای سبز حاشیه ی زاینده رود ، به ویژه پیرامون پل های زیبایش (چون سی و سه پل و خواجو) در شب هنگام هستند. به ویژه در شب، که گرمای روز کاهش یافته و زمان نگریستن با شکیبایی است بر این همه زیبایی و هم آهنگی در ساختارهای بناهای جاودانی اش. شب هنگام، میدان نقش جهان نیز با هوایی دلنشین که طراوتش ناشی از حوض آب گسترده و چمن های سرسبزش است، مردم را چه ایرانی و چه خارجی به سوی خود جذب می کند و اصفهانی ها نیز خانوادگی به این گردشگران افزوده می شوند تا زمانی را بر چمن های آن بیاسایند و به تحسین میدان نقش جهان بپردازند که رویایی گردیده و آن چنان زیبا شده که در خاطر و ذهنی، دیگر نمی گنجد.

اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار می کند:  جشنواره زعفران روستای ازان شهرستان شاهین شهر و میمه مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان از برگزاری جشنواره زعفران «روستای ازان»  شهرستان شاهین شهر و میمه ب...
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در جشنواره سفره ایرانی به دنبال شناخت ظرفیتهای مغفول فرهنگی کشور جهت توسعه گردشگری هستیم به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان،مدیرکل میراث فرهنگ...
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در اصفهان مقوله فرهنگ محور ارتباط میان فعالیتهای سازمان در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در آئین اختتامیه ج...
معاون گردشگری کشور در اصفهان پیگیری ساماندهی منطقه گردشگری کویر مرنجاب از طریق نظامنامه سرمایه گذاری کمیته ملی طبیعت گردی کشور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور در نشست کارگروه ساماندهی کویر مر...
معاون گردشگری استان برگزاری اختتامیه جشنواره سفره ایرانی با معرفی برترین های گردشگری در اصفهان به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ محسن یار محمدیان معاون گردشگری استان اصفهان عن...